print

Теміртау қаласының ОКЖ КММ кітапхана қоры 2017 жылдың 01.01. 362101 дана әртурлі материалдық тасымалдардығы құжаттарды құрайды оның ішінде мемлекеттік тілде  45017 дана, басқа тілдерде 473 дана

Кітаптар – 362101 д.
Мерзіммдшк басылымдар – 1320 д.
Электрондық басылымдар – 757 д.

2017 жылы қорларға нормативті-анықтамалық құжаттар, колледждер мен ЖОО қоғамдық, пәндерде оқытушыларға көмекші басылымдар, сөздіктер және мемелекеттік тілді оқутуға арналған анықтамалық әдебиеттер алынды.

Әдебиет коллекциялары мына тақырыптар бойынша қолыптастырылған:

ЖИИД

 • Ібрішев, Н.Н. Корпоративтік қаржы [Мәтін]: оқулық / Н.Н. Ібрішев.- Алматы: LEM, 2013.- 380б.

«Кіші және шағын бизнес-табыс кепілі»

 • Аманбаев, Ү.А. Кәсіпорын экономикасы [Мәтін]: оқу құралы / Ү.А. Аманбаев.- Алматы: Бастау, 2012.- 432б.

Нормативтік-құқықтық құжаттар

 • Жайлин, Ғ.А. Азаматтық құқық. Ерекше бөлім: оқулық [Мәтін]. 1-том / Ғ.А. Жайлин.- Алматы: NURPRESS, 2012.- 296б.
 • Жайлин, Ғ.А. Азаматтық құқық. Ерекше бөлім: оқулық [Мәтін]. 2-том / Ғ.А. Жайлин.- Алматы: NURPRESS, 2012.- 428б.М40       
 • Мейірбекова, Г.Б. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет [Мәтін] / Г.Б. Мейірбекова.- Алматы: Жеті жарғы, 2012.- 208б.- (Оқу құралы).

Оқулықтар

 • Әбдікерова, Г.О. Әлеуметтік антропология [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Г.О. Әбдікерова, Г.С. Әбдірайымова.- Электрондық кітап.- Алматы: Book Plus, 2012.- 178б.- (Электрондық Кітап). Қол жеткізу режімі: www.bookplus.kz.- Загл.с вкладыша контейнера
 • Жолдубаева, А.К. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.К. Жолдубаева.- Электронная книга.- Алматы: Book Plus, 2012.- 72с.- (Электронная книга). Режим доступа: www.bookplus.kz.- Загл.с вкладыша контейнер
 • Әбдікерова, Г.О. Әлеуметтік антропология [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Г.О. Әбдікерова, Г.С. Әбдірайымова.- Электрондық кітап.- Алматы: Book Plus, 2012.- 178б.- (Электрондық Кітап). Қол жеткізу режімі: www.bookplus.kz.- Загл.с вкладыша контейнера

Қазақ тілінің анықтамалық және термологиялық сөздіктері

 • Жаңабеков, К. Цитология, эмбриология, гистология, анатомия терминдерінің түсіндірме-анықтамалық сөздігі [Мәтін] / К. Жаңабеков, Г.К. Жаңабекова, А.К. Жақыпбаева.- Алматы: Сөздік-Словарь, 2012.- 480б.
 • Қалиев, Ғ. Тіл білімі терминдерінің сөздігі [Мәтін] / Ғ. Қалиев.- Алматы: "Фирма "Орнак", 2012.- 388б.
 • Заң терминдерінің сөздігі: 25000-ға жуық термин [Мәтін] = Словарь терминов законодательства: Около 25000 терминов / құраст. С. Оразалинов [және т.б.].- Өңделіп, толықтырылған бесінші басылуы = Изд. пятое, с изм. и доп.- Алматы: Жеті жарғы, 2007.- 832б.
 • Құрманбайұлы, Ш. Терминтану сөздігі [Мәтін] / Ш. Құрманбайұлы.- Қарағанды: Болашақ-Баспа, 2009.- 145б.

Келушілердің саны: 2450

Қазақстан Республикасы президентінің ресми сайты Қазақстан Республикасының Үкiметi Қазақстан Республикасының Парламенті Қарағанды облысы әкімдігінің ресми ақпараттық порталы Главный сайт города Темиртау Главный сайт города Темиртау Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы Қазақстан Республикасының Электрондық үкіметі